Kanopian

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale Societății KANOPIAN SRL (Kanopian Penthouse Hotel).

 

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislaÈ›ia privind protecÈ›ia datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European È™i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal È™i privind libera circulaÈ›ie a acestor date È™i de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

           

Datele personale înseamnă orice informaÈ›ii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Prelucrarea datelor personale este făcută de către KANOPIAN SRL cu sediul în Str. Zaharia Stancu Nr. 8F, SpaÈ›iul Comercial 2, Mun. BraÈ™ov, JudeÈ›ul BraÈ™ov, inregistrată la Registrul ComerÈ›ului sub nr. J082243/2019, având CUI RO41331621.

Faceți click pe unul dintre link-urile de mai jos pentru a merge la o anumită secțiune:

·      Ce fel de date personale prelucrăm?

·      Date personale ale minorilor

·      Categorii speciale de date cu caracter personal

·      În ce scop È™i în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?

·      Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?

·      Colectăm date personale de la terÈ›i?

·      Transferăm datele dvs. în afara UE/SEE?

·      Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice

·      Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

·      Care sunt drepturile dumneavoastră?

·      Sunt datele dvs. în siguranță?

·      Link-uri către alte site-uri web

·      Întrebări sau reclamaÈ›ii

·      Modificări ale politicii

____________________________________________________________________________________________________________

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRÄ‚M?

Dacă sunteți client sau potențial client

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacÈ›iuni cu dvs., precum È™i în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

a)    date necesare pentru efectuare rezervărilor (de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon);

b)    datele aferente fiÈ™ei de anunÈ›are a sosirii È™i plecării, solicitate în baza legislaÈ›iei naÈ›ionale (de exemplu, cetățenie, adresă, data naÈ™terii);

c)    informaÈ›ii despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii È™i a plecării, cerinÈ›e speciale, preferinÈ›ele clientului cu privire la apartament È™i/sau meniu È™i/sau alte servici adiÈ›ionale oferite de Kanopian Penthouse Hotel la solicitarea acestuia;

d)    informaÈ›iile pe care le furnizaÈ›i cu privire la preferinÈ›ele dvs. de marketing;

e)    datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii si abonării la newsletter;

f)     informaÈ›ii despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceÈ›i pe proprietatea noastră, de exemplu număr de înmatriculare;

g)    date colectate din cardurile de acces (ora intrării È™i ieÈ™irii);

h)    informaÈ›ii colectate de către diverÈ™i parteneri contractuali (agenÈ›ii de turism, organizatori de evenimente) È™i transmise către noi (rooming list, lista invitaÈ›i evenimente);

i)     date necesare furnizării unor servicii adiÈ›ionale, după caz;

j)     recenzii È™i opinii referitoare la serviciile noastre;

k)    orice alte tipuri de informaÈ›ii pe care alegeÈ›i să ni le furnizaÈ›i.

De asemenea, camerele de supraveghere È™i alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale oaspeÈ›ilor în locuri publice (cum ar fi intrările în hotel È™i holurile din hotel), precum È™i datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere). 

PuteÈ›i alege oricând ce date personale doriÈ›i să ne furnizaÈ›i. Cu toate acestea, dacă alegeÈ›i să nu furnizaÈ›i anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligaÈ›ii legale, obligaÈ›ii contractuale sau obligaÈ›ii necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (i) dacă  nu doriÈ›i să ne daÈ›i nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriÈ›i sa faceÈ›i o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea, sau  (ii) având în vedere faptul că în fiÈ™a de anunÈ›are a sosirii È™i plecării pe care o veÈ›i completa în momentul în care vă cazaÈ›i la hotelul nostru va trebui sa introduceÈ›i anumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, iar în cazul în care nu veÈ›i dori să completaÈ›i acele câmpuri obligatorii, nu vom putea sa vă cazăm în hotel.

Dacă sunteți potențial angajat

Colectăm informaÈ›iile din CV-ul trimis de dvs. precum È™i orice altă informaÈ›ie transmisă odată cu CV-ul È™i/sau în cadrul interviurilor la care v-aÈ›i prezentat. Mai multe informaÈ›ii puteÈ›i găsi în Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor în contextul recrutării.

Dacă sunteÈ›i vizitator în cadrul locaÈ›iei noastre

Putem colecta numele, prenumele, seria È™i numărul actului de identitate în cazul în veÈ›i completa formularul specific la recepÈ›ie.

De asemenea, camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în recepÈ›ie).

Dacă sunteți utilizator al website-ului nostru de internet www.kanopian.ro

Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.

TotuÈ™i, în scopul exploatării tehnice a portalului, colectăm ora È™i data accesării site-ului Internet È™i adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.

Pentru utilizarea unor servicii (ex. rezervări on-line) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, vă rugăm să consultaÈ›i secÈ›iunea corespunzătoare operaÈ›iunii utilizate pe site.  

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să citiÈ›i politica de confidenÈ›ialitate aferentă angajaÈ›ilor, adusă la cunoÈ™tință în momentul angajării È™i disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

____________________________________________________________________________________________________________

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidenÈ›ialitatea datelor obÈ›inute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveÈ›i vârsta sub 16 ani È™i prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului dvs. liber exprimat, suntem obligaÈ›i să solicităm È™i consimțământul părinÈ›ilor/tutorelui legal.

____________________________________________________________________________________________________________

CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Sintagma „categorii speciale de date cu caracter personal“ se referă la datele ce privesc originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenÈ›a la sindicate È™i prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viaÈ›a sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu colectăm astfel de informaÈ›ii decât dacă doriÈ›i dvs. să ni le oferiÈ›i.

____________________________________________________________________________________________________________

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRÄ‚M  DATELE DVS PERSONALE?

Dacă sunteți client

a)    Rezervări pentru hotel sau în cazul solicitărilor de oferte transmise de dvs. pentru anumite evenimente organizate sau ce pot fi organizate.

Scop: prelucrăm datele dvs. personale (i) pentru a vă rezerva un loc în cadrul hotelului (ii) pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.   

Temei: încheierea unui contract

 

b)    Check-in

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru înregistrarea/cazarea în cadrul hotelului nostru È™i pentru îndeplinirea obligaÈ›iilor legale aplicabile

Temei: în momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare sunteÈ›i obligat la completarea fiÈ™ei de anunÈ›are a sosirii È™i plecării care conÈ›ine un minimum de date necesare pentru a vă putea caza.

 

c)    Serviciul clienÈ›i (acest serviciu se refera, printre altele, la: serviciul de transport către hotel, serviciul de  curățenie, serviciul de spălătorie, etc.)

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută È™i în conformitate cu standardele dvs È™i ale hotelului.

Temei: executarea contractului de prestare servicii hoteliere.

 

d)    Asigurarea serviciilor adiÈ›ionale

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută È™i în conformitate cu standardele dvs È™i ale hotelului.

Temei: executarea contractului încheiat cu dvs.

 

e)    Profilare È™i reÈ›inerea preferinÈ›elor dvs.

Scop: în vederea furnizării unor servicii personalizate, anumite preferinÈ›e speciale ale dvs. (de exemplu: dacă preferaÈ›i un anumit apartament sau un anumit meniu de mâncare etc) sunt stocate astfel încât, atunci când veÈ›i reveni, noi vom putea să vă oferim mai rapid È™i mai uÈ™or ce vă place

Temei: consimțământul dvs. liber exprimat

 

f)     Feedback

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că aÈ›i avut o experiență plăcută în cadrul unităților noastre.

Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim È™i de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienÈ›ilor noÈ™tri.

 

g)    Marketing

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale È™i comunicări de marketing privind produse È™i servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziÈ›ie” din SecÈ›iunea “Drepturile dumneavoastră”)

Dacă este necesar, în conformitate cu legislaÈ›ia aplicabilă, vom obÈ›ine consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoÈ™tință că veÈ›i putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veÈ›i mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare, pe care îl puteÈ›i utiliza dacă nu doriÈ›i să vă mai trimitem mesaje.

 

De asemenea, cu ocazia organizării anumitor evenimente în cadrul hotelului È™i restaurantelor noastre, este posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite È™i în mediul online pentru a arăta È™i celorlalÈ›i cum sunt evenimentele noastre. În orice caz, pentru că È›inem cont de dreptul dvs. la viață privată, vom face tot posibilul ca dvs. să fiÈ›i informaÈ›i despre faptul că vor fi făcute fotografii (pentru obiecÈ›iuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opoziÈ›ie” din SecÈ›iunea “Drepturile dumneavoastră”).

h)    Imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Scop: prelucrăm imaginile surprinse de sistemul de camere de supraveghere instalate în cadrul locaÈ›iei noastre pentru a putea spori protecÈ›ia persoanelor È™i a bunurilor din locaÈ›ie, precum È™i pentru a putea investiga eficient evenimentele care pot impacta negativ securitatea spaÈ›iului, a bunurilor È™i a persoanelor

Temei: interesul legitim de a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din locația noastră

 

i)     Alte comunicări: prin e-mail, poÈ™tă, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum:  (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu aÈ›i finalizat o rezervare online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizaÈ›i rezervarea, (iii) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluÈ›ionate plângerile È™i/sau incidentele apărute pe perioada È™ederii dvs.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluÈ›ionarea eventualelor cereri/plângeri È™i pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

 

j)     Analiză, îmbunătățire È™i cercetare:

Scop: pentru a asigura constant evoluÈ›ia calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele È™i a găsi cele mai bune soluÈ›ii pentru remedierea acestora.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs.

 

Dacă sunteÈ›i vizitator în cadrul locaÈ›iei noastre

Scop: putem prelucra datele dvs. personale pentru a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din cadrul hotelului.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protecÈ›ia bunurilor clienÈ›ilor/hotelului/personalului, cât È™i protecÈ›ia persoanelor din cadrul hotelului.

Dacă sunteți utilizator al website-ului nostru de internet www.kanopian.ro

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncÈ›ionalitate a site-ului, precum È™i pentru a putea preveni frauda

Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim È™i anume punerea la dispoziÈ›ia dvs. a unui site complet funcÈ›ional prin repararea oricărei erori, precum È™i prin îmbunătățirea continuă a acestuia, precum È™i pe interesul nostru legitim de a evita potenÈ›ialele pierderi generate de acÈ›iuni frauduloase

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei: executarea unui contract

Dacă sunteți potențial angajat

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

Temei: încheierea unui contract

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să vedeÈ›i politica de confidenÈ›ialitate aferentă angajaÈ›ilor, adusă la cunoÈ™tință în momentul angajării È™i disponibilă oricând la departamentul de resurse umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa È™i datele dvs. în contextul următoarelor activități:

a)    Restructurări, reorganizări interne sau vânzări de active sau părÈ›i sociale/acÈ›iuni:

Scop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.

Temei: interesul legitim de a efectua operaÈ›iunile, mai ales în condiÈ›iile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.

Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică È™i prin implementarea unui măsuri care să asigure confidenÈ›ialitatea datelor dvs.

b)    Securitate:

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecÈ›ia bunurilor dvs. È™i ale hotelului, precum È™i protecÈ›ia persoanelor aflate în perimetrul locaÈ›iei noastre.  

c)    Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informaÈ›iile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamaÈ›iile, pentru investigaÈ›iile È™i respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condiÈ›iile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligaÈ›ia legală (în cazul în care avem obligaÈ›ia legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau

de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

____________________________________________________________________________________________________________

CÄ‚TRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă oferi nivelul aÈ™teptat de ospitalitate È™i a vă furniza servicii de înaltă calitate, datele dumneavoastră pot fi transmise către furnizorii noÈ™tri de servicii È™i altor terÈ›e părÈ›i, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

a)    Furnizori: în vederea  furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceÈ™tia au calitatea de împuterniciÈ›i È™i prelucrează datele în numele, pe seama È™i în conformitate cu indicaÈ›iile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).

b)    Organizatorilor evenimentelor în grup sau întâlnirilor:  dacă vizitaÈ›i hotelul nostru în cadrul unui grup sau al unei conferinÈ›e, informaÈ›iile solicitate pentru planificarea întâlnirii È™i a evenimentului pot fi partajate cu organizatorii acestor întâlniri È™i evenimente È™i, dacă este cazul, cu oaspeÈ›ii care organizează sau participă la întâlnire sau eveniment.

c)    Parteneri de afaceri:  în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu, putem acorda servicii adiÈ›ionale la solicitarea dvs. ca parte din experienÈ›a Kanopian Penthouse Hotel.  

d)    Autorități È™i/sau instituÈ›ii publice pentru: (i) respectarea dispoziÈ›iilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță naÈ›ională). Spre exemplu, potrivit reglementării expuse la SecÈ›iunea  “IN CE SCOP SI IN CE TEMEI PRELUCRAM DATELE DVS PERSONAL” lit. b) orice unitate hotelieră este obligată să transmită periodic fiÈ™ele de anunÈ›are a sosirii È™i plecării ale fiecărui client.    

ConfidenÈ›ialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidenÈ›ialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță È™i că furnizarea acestor informaÈ›ii se face conform legislaÈ›iei în vigoare È™i politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informaÈ›iile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv. 

____________________________________________________________________________________________________________

COLECTÄ‚M DATE PERSONALE DE LA TERÈšI?

Pentru a vă oferi nivelul aÈ™teptat de ospitalitate È™i a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil să colectăm informaÈ›ii despre dvs. de la partenerii noÈ™tri de afaceri È™i alte terÈ›e părÈ›i, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

a)    Parteneri de afaceri: organizatorii evenimentelor din cadrul Hotelului nostru ne vor trimite datele dvs. în avans pentru a putea opera rezervările È™i pentru a eficientiza procesul de check-in. Putem de asemenea primi datele dvs. de la organizatorii evenimentelor.

b)    ReÈ›ele sociale: în unele cazuri putem primi datele dvs. prin intermediul reÈ›elelor de socializare prin intermediul cărora interacÈ›ionaÈ›i cu noi, în conformitate cu setările dvs. de confidenÈ›ialitate

c)    AgenÈ›ii de turism: datele dvs. ne pot fi transmise È™i de către agenÈ›iile de turism prin intermediul cărora dvs. vă faceÈ›i rezervarea în cadrul Hotelului nostru. Fac parte din această categorie È™i platformele online pentru rezervări tip booking.com

În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs. colectate de la terÈ›i vor fi prelucrate în aceleaÈ™i condiÈ›ii ca È™i cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea SecÈ›iunea IN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoÈ™tință, în primul rând, sursa din care am obÈ›inut datele dvs. personale.

____________________________________________________________________________________________________________

TRANSFERÄ‚M DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Putem transfera datele dvs. către unii furnizori care vor avea sediul în alte țări decât cea în care vă aflaÈ›i dvs. È™i, în unele cazuri, în țări în afara UE/SEE.

DeÈ™i legile privind protecÈ›ia datelor din aceste țări pot fi diferite față de cele din È›ara dvs., vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt procesate conform acestei politici È™i în concordanță cu legislaÈ›ia aplicabilă.

____________________________________________________________________________________________________________

FURNIZAREA DE CÄ‚TRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizaÈ›i datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicaÈ›i înainte de această dezvăluire È™i modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, aÈ™a cum este descris în această politică de confidenÈ›ialitate.

____________________________________________________________________________________________________________

CÂT TIMP PÄ‚STRÄ‚M DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară È™i nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom È™terge/distruge informaÈ›iile dvs. personale cât mai curând posibil È™i într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom È™terge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informaÈ›iile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi È™terse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informaÈ›iile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

____________________________________________________________________________________________________________

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRÄ‚?

În calitate de persoana vizată beneficiaÈ›i de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 

a)    Dreptul la informare: aveÈ›i dreptul să cunoaÈ™teÈ›i următoarele informaÈ›ii (i) identitatea È™i datele de contact ale operatorului, (ii) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum È™i temeiul juridic al prelucrării, (iii) categoriile de date colectate, (iv) destinatarii datelor, (v) transferul datelor, (vi) perioada de stocare a datelor, (vii) care sunt drepturile dumneavoastră, etc. (art. 13 si 14 din GDPR);

b)    Dreptul de acces: ne puteÈ›i solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal È™i, în caz afirmativ, acces la datele respective È™i informaÈ›ii cu privire la acestea, precum È™i (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deÈ›inem (art. 15 din GDPR);

c)    Dreptul la rectificare: ne puteÈ›i informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteÈ›i cere să corectăm datele personale pe care le deÈ›inem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

d)    Dreptul la È™tergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situaÈ›ii (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-aÈ›i exercitat dreptul la opoziÈ›ie sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ È™i v-aÈ›i retras consimțământul), ne puteÈ›i cere să È™tergem datele personale pe care le deÈ›inem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

e)    Dreptul de a restricÈ›iona prelucrarea: în anumite situaÈ›ii (ca de exemplu cazul în care este contestaÈ›i exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteÈ›i cere să restricÈ›ionăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

f)     Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitaÈ›i să vă trimitem datele dvs. personale unei terÈ›e părÈ›i sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

g)    Dreptul la opoziÈ›ie: în anumite situaÈ›ii (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteÈ›i solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).

h)    În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveÈ›i dreptul să retrageÈ›i acest consimțământ

 

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveÈ›i dreptul să retrageÈ›i acest consimțământ în orice moment. În această situaÈ›ie, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepÈ›ia cazului în care o dispoziÈ›ie legală ne obligă la păstrarea È™i arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală È™i o vom indica în mod expres.

____________________________________________________________________________________________________________

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecÈ›ia împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare È™i procesare de date È™i ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecÈ›ia împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm È™i furnizorilor noÈ™tri de servicii precum È™i partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecÈ›iei împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

____________________________________________________________________________________________________________

LINKURI CÄ‚TRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conÈ›ine linkuri către site-uri terÈ›e. ReÈ›ineÈ›i faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informaÈ›iilor de către astfel de terÈ›e părÈ›i. În cazul în care folosiÈ›i sau furnizaÈ›i informaÈ›ii pe site-urile terÈ›ilor, se aplică termenii È™i politica de confidenÈ›ialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiÈ›i politica de confidenÈ›ialitate a site-urilor pe care le vizitaÈ›i înainte de a trimite date personale.

 

Folosirea serviciilor de internet oferite de Kanopian Penthouse Hotel cade sub incidenÈ›a termenilor de utilizare È™i a politicii de confidenÈ›ialitate ale furnizorilor de internet. PuteÈ›i accesa termenii È™i politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.

____________________________________________________________________________________________________________

 

ÎNTREBÄ‚RI SAU RECLAMAÈšII

Dacă aveÈ›i întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriÈ›i să vă exercitaÈ›i oricare dintre drepturile menÈ›ionate mai sus, sunteÈ›i binevenit(ă) să ne contactaÈ›i utilizând trimiÈ›ând un e-mail la următoarea adresă: dpo@kanopian.ro iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

Vă aducem la cunoștință datele Responsabilului nostru cu Protecția Datelor:

Nume: Andi Grădinaru

E-mail: dpo@kanopian.ro

De asemenea, în măsura în care nu dispuneÈ›i de mijloace electronice sau nu doriÈ›i să le folosiÈ›i, puteÈ›i formula o cerere scrisă pe care o depuneÈ›i la (i) adresa sediului social din Str. Zaharia Stancu Nr. 8F, SpaÈ›iul Comercial 2, Mun. BraÈ™ov, JudeÈ›ul BraÈ™ov sau (ii) recepÈ›ia hotelului.

În măsura în care nu sunteÈ›i satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluÈ›ionată cererea, puteÈ›i depune o plângere la Autoritatea NaÈ›ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

____________________________________________________________________________________________________________

MODIFICÄ‚RI ALE POLITICII

Această politică de confidenÈ›ialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislaÈ›iei privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor È™i libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 31 Martie 2020